Lịch sử phát triển

Năm 2009 – Thành lập trụ sở công ty tại TP.Hồ Chí Minh – VIỆT NAM với vốn đầu tư 100.000 USD
– Nhận uỷ thác gia công bản vẽ xây dựng cho công ty Cổ Phần AVELCO bằng AUTOCAD và JWCAD
Năm 2012 – Nhận uỷ thác xử lý dữ liệu máy tính cho công ty Cổ Phần AVELCO
Năm 2013 – Nhận uỷ thác gia công bản vẽ xây dựng cho khách ngoài các công ty thành viên bằng JWCAD (JWCAD)
Năm 2014 – Nhận uỷ thác gia công bản vẽ nhà ở, bản vẽ thiết kế các cửa hiệu cho khách ngoài các công ty thành viên bằng VECTORWORKS và ARCHITREND
– Nhận uỷ thác thực hiện dự toán cho công ty thành viên INTELGROW
– Nhận uỷ thác gia công bản vẽ nhà bếp cho khách ngoài các công ty thành viên
Năm 2015 – Nhận ủy thác gia công bản vẽ kiến trúc cho khách ngoài các công ty thành viên
Năm 2017 – Nhận ủy thác dự toán nhà ở cho các công ty thành viên
– Triển khai nhận ủy thác gia công qua StaffShare
– Triển khai lớp học tiếng Nhật trong công ty