Lịch sử phát triển

Năm 2009 – Thành lập trụ sở công ty tại TP.Hồ Chí Minh – VIỆT NAM với vốn đầu tư 100.000 USD
– Nhận uỷ thác gia công bản vẽ xây dựng cho công ty Cổ Phần AVELCO bằng AUTOCAD và JWCAD
Năm 2012 – Nhận uỷ thác xử lý dữ liệu máy tính cho công ty Cổ Phần AVELCO
Năm 2013 – Nhận uỷ thác gia công bản vẽ xây dựng cho khách ngoài các công ty thành viên bằng JWCAD (JWCAD)
Năm 2014 – Nhận uỷ thác gia công bản vẽ nhà ở, bản vẽ thiết kế các cửa hiệu cho khách ngoài các công ty thành viên bằng VECTORWORKS và ARCHITREND
– Nhận uỷ thác thực hiện dự toán cho công ty thành viên INTELGROW
– Nhận uỷ thác gia công bản vẽ nhà bếp cho khách ngoài các công ty thành viên
Năm 2015 – Nhận ủy thác gia công bản vẽ kiến trúc cho khách ngoài các công ty thành viên
Năm 2017 – Nhận ủy thác dự toán nhà ở cho các công ty thành viên
– Triển khai nhận ủy thác gia công qua StaffShare
– Triển khai lớp học tiếng Nhật trong công ty
Năm 2019 – Thành lập cơ sở thực tập, đào tạo thực tế nội bộ
– Bắt đầu chương trình đào tạo, thực tập hiện trường cơ bản để các thực tập sinh có thể làm việc an toàn tại công trình xây dựng tại Nhật
Năm 2020 – Bắt đầu gởi thực tập sinh làm việc tại Nhật theo chương trình độc lập của Doanh Nghiệp
– Tiến hành công tác chuẩn bị cho đề án, dịch vụ mới với phần mềm BIM và VR