Ngành Nghề Kinh Doanh

 Sử dụng các Phần Mềm chuyên dụng CAD gia công toàn bộ bản vẽ xây dựng như: bản vẽ thiết kế (bản vẽ ý tưởng, bản vẽ thiết bị), bản vẽ thi công, bản vẽ chế tác, bản vẽ công trình tạm, gia công, hệ thống lại bản vẽ dữ liệu trên giấy, PDF bằng phần mềm CAD, vẽ lại theo ý tưởng, yêu cầu của khách hàng.
 Thực hiện dự toán vật tư công trình xây dựng: nhà ở dân dụng, chung cư, sân vườn, máy móc, thiết bị.
 Thực hiện nghiệp vụ nhập và xử lý dữ liệu trên Phần mềm máy tính chỉ định.
 Thực hiện xuất khẩu gạch, vật liệu xây dựng nhà ở.
 Chúng tôi sẽ thành lập nhóm thực hiện dịch vụ ứng với từng nội dung yêu cầu công việc của quý khách, và toàn bộ chi phí phát sinh liên quan trong nhóm sẽ được quý khách toán lại cho chúng tôi.
 Dịch vụ thiết kế kiến trúc và thi công công trình xây dựng tại Việt Nam