Thông điệp từ Tổng Giám Đốc

Vào ngày 12 tháng 02 năm 2009, công ty chúng tôi chính thức được thành lập từ vốn đầu tư của Công ty cổ phần AVELCO (Hiện nay là AINAVO HOLDINGS CORPORATION), với tư cách là công ty đại diện thực hiện gia công bản vẽ và các dịch vụ uỷ thác nghiệp vụ khác cho công ty cổ phần AVELCO.

Chúng tôi đã bắt tay vào công việc, bởi từ ban đầu, chúng tôi đã bị lôi cuốn bởi sự thông minh, nhạy bén, năng lực trời phú của Quốc Dân Việt Nam.

Với hoạt động dịch vụ như trên, chúng tôi xin được giới thiệu CÔNG TY TNHH AVELCO VIỆT NAM.

Chúng tôi rất mong được hợp tác chặt chẽ với tất cả quý vị, ngay cả các quý khách đang là khách hàng thân thiết của AINAVO HOLDINGS CORPORATION.
director
Tổng Giám Đốc
SUDO YUTAKA