HOME

Nghiệp vụ thế này trong bản vẽ, có thể không?
Nhất định hãy đến trao đổi với chúng tôi !!!!

Quý vị đang có ý định đặt uỷ thác gia công bản vẽ!!!
Hãy đến trao đổi với chúng tôi dù chỉ một lần .
Chắc chắn, chúng tôi sẽ có những đề án thích hợp nhất !!

null

Công ty thành viên

Công ty AINAVO HOLDINGS

・Trụ sở chính: Quận Adachi, Thành phố Tokyo
・Ngành nghề kinh doanh: Công ty nắm giữ cổ phần, Quản lý kinh doanh
của nhóm doanh nghiệp

Công ty AVELCO

・Ngành nghề kinh doanh: cơ khí thiết bị nhà ở, thiết bị vệ sinh, thiết bị
điều hòa, thiết kế gia công – buôn bán xuất khẩu gạch, vật tư xây dựng,
hợp đồng xây dựng
・Khu vực kinh doanh: Vùng Kanto, Quận Hiroshima, Osaka

Công ty INTELGROW

・Ngành nghề kinh doanh: cơ khí thiết bị nhà ở, thiết bị vệ sinh, thiết bị
điều hòa, vật liệu xây dựng nhà ở, thiết kế gia công – buôn bán xuất khẩu gạch,
vật tư xây dựng, hợp đồng xây dựng
・Khu vực kinh doanh: Vùng Chubu (Tỉnh Aichi, Shizuoka, Mie)

Công ty ONCYO

・Ngành nghề kinh doanh: thiết bị điều hòa, thiết bị chữa cháy – vệ sinh –
cấp thoát nước thiết kế thiết bị điện, hợp đồng xây dựng
・Khu vực kinh doanh: Tỉnh Saitama, Tokyo