HOME

Nghiệp vụ thế này trong bản vẽ, có thể không?
Nhất định hãy đến trao đổi với chúng tôi !!!!

Quý vị đang có ý định đặt uỷ thác gia công bản vẽ!!!
Hãy đến trao đổi với chúng tôi dù chỉ một lần .
Chắc chắn, chúng tôi sẽ có những đề án thích hợp nhất !!

null

Công ty thành viên

Công ty AINAVO HOLDINGS

・Trụ sở chính: Oji, Kita, Thành phố Tokyo
・Ngành nghề kinh doanh: Công ty nắm giữ cổ phần, Quản lý kinh doanh
của nhóm doanh nghiệp

Công ty AVELCO

・Ngành nghề kinh doanh: cơ khí thiết bị nhà ở, thiết bị vệ sinh, thiết bị
điều hòa, thiết kế gia công – buôn bán xuất khẩu gạch, vật tư xây dựng,
hợp đồng xây dựng
・Khu vực kinh doanh: Vùng Kanto, Quận Hiroshima, Osaka

Công ty INTELGROW

・Ngành nghề kinh doanh: cơ khí thiết bị nhà ở, thiết bị vệ sinh, thiết bị
điều hòa, vật liệu xây dựng nhà ở, thiết kế gia công – buôn bán xuất khẩu gạch,
vật tư xây dựng, hợp đồng xây dựng
・Khu vực kinh doanh: Vùng Chubu (Tỉnh Aichi, Shizuoka, Mie)

Công ty ONCYO

・Ngành nghề kinh doanh: thiết bị điều hòa, thiết bị chữa cháy – vệ sinh –
cấp thoát nước thiết kế thiết bị điện, hợp đồng xây dựng
・Khu vực kinh doanh: Tỉnh Saitama, Tokyo

Công ty IMAMURA

・Ngành nghề kinh doanh: thi công thiết kế và kinh doanh vật liệu đá nhập khẩu,
gạch ốp, máy móc thiết bị vệ sinh, máy móc thiết bị nhà ở, hợp đồng xây dựng.
・Khu vực kinh doanh: Tỉnh Osaka, Kyoto

Công ty ウィルパーソン

・ Lĩnh vực hoạt động kinh doanh: Hỗ trợ đóng góp xã hội –
Hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật (Công ty con đặc biệt)
・ Khu vực kinh doanh: KANTO

Công ty TNHH ARTIS

・ Lĩnh vực hoạt động kinh doanh: Xuất nhập khẩu,
mua bán và sản xuất các sản phẩm bồn tắm
・ Khu vực kinh doanh: Toàn quốc

Chuo Ceramics Co., Ltd.

・ Lĩnh vự hoạt động kinh doanh: Nhận thầu công trình xây dựng về gạch
(gạch đất nung,gạch ốp lát các loại,…)
・ Khu vực kinh doanh: KANTO

Công ty MANIX

・ Lĩnh vực hoạt động kinh doanh: Thi công và kinh doanh vật liệu ống nối,
máy móc thiết bị nhà ở.
・ Khu vực kinh doanh: KANSAI, vùng Chugoku